Koleje Śląskie
21WEa-009
94 51 2 141 237-9    PL-KSL
94 51 2 141 238-7    PL-KSL
94 51 2 141 239-5    PL-KSL

21WEa-009 / 2020
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 01.06.2020 PESA Bydgoszcz