Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN62A-103
94 51 2 140 946-6    PL-PREG
94 51 2 140 948-2    PL-PREG
94 51 2 140 947-4    PL-PREG

21WEb-006 / 2017
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.11.2017 PESA Bydgoszcz