Koleje Šl±skie

21WEa-003
94 51 2 140 778-3    PL-KSL
94 51 2 140 779-1    PL-KSL
94 51 2 140 780-9    PL-KSL

21WEa-003 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.10.2017PESA Bydgoszcz