Koleje Śląskie
21WEa-003
94 51 2 140 778-3    PL-KSL
94 51 2 140 779-1    PL-KSL
94 51 2 140 780-9    PL-KSL

21WEa-003 / 2017
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.10.2017 PESA Bydgoszcz