Koleje Šl±skie

21WEa-001
94 51 2 140 772-6    PL-KSL
94 51 2 140 773-4    PL-KSL
94 51 2 140 774-2    PL-KSL

21WEa-001 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.09.2017PESA Bydgoszcz