Koleje Śląskie
21WEa-001
94 51 2 140 772-6    PL-KSL
94 51 2 140 773-4    PL-KSL
94 51 2 140 774-2    PL-KSL

21WEa-001 / 2017
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.09.2017 PESA Bydgoszcz