SKM Warszawa
19WE-004 / 304
94 51 2 150 013-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 014-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 015-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 016-5    PL-SKMWA

19WE-004 / 2010
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 11.06.2010 NEWAG NS
P4/1      05.2015 NEWAG NS
P4/2 29.09.2020 NEWAG NS