SKM Warszawa
19WE-002 / 302
94 51 2 150 005-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 006-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 007-4    PL-SKMWA
94 51 2 150 008-2    PL-SKMWA

19WE-002 / 2010
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.04.2010 NEWAG NS
P4/1 27.02.2015 NEWAG NS
P4/2 24.05.2020 NEWAG NS