SKM Warszawa
14WE-09 / 108
94 51 2 120 021-2    PL-SKMWA
94 51 2 120 022-0    PL-SKMWA
94 51 2 120 023-8    PL-SKMWA

14WE-09 / 2007
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.08.2007 NEWAG NS
P4/1 23.06.2011 ZNLE Gliwice
P4/2 28.01.2016 PR Idzikowice
P4/3 18.08.2020 ZNTK Mińsk Maz.