SKM Warszawa
14WE-08 / 107
94 51 2 120 018-8    PL-SKMWA
94 51 2 120 019-6    PL-SKMWA
94 51 2 120 020-4    PL-SKMWA

14WE-08 / 2007
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 03.08.2007 NEWAG NS
P4/1 11.03.2011 ZNLE Gliwice
P4/2 28.01.2016 PR Idzikowice
P4/3 18.08.2020 ZNTK Mińsk Maz.