Arriva RP
628 659 / 928 659
95 80 0 628 659-4    D-ARP
95 80 0 928 659-1    D-ARP

VT628-195-1/VS628-195-2 / 1995
Linke-Hofmann-Busch
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.09.1995 LHB Salzgitter
R1 31.01.2000 AW Kassel
R2 27.12.2004 DB Fahrzeuginstandhaltung Kassel
R3 23.03.2010 DB Fahrzeuginstandhaltung Kassel
P4/4 14.06.2018 Arriva RP