Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-020
94 51 2 140 381-6    PL-LKA
94 51 2 140 382-4    PL-LKA

L-4268-20 / 2015
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.02.2015Stadler Polska