Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-018
94 51 2 140 377-4    PL-LKA
94 51 2 140 378-2    PL-LKA

L-4268-18 / 2015
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.02.2015Stadler Polska