Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-017
94 51 2 140 375-8    PL-LKA
94 51 2 140 376-6    PL-LKA

L-4268-17 / 2015
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.02.2015Stadler Polska