Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-016
94 51 2 140 373-3    PL-LKA
94 51 2 140 374-1    PL-LKA

L-4268-16 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.10.2014Stadler Polska