Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-015
94 51 2 140 371-7    PL-LKA
94 51 2 140 372-5    PL-LKA

L-4268-15 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.10.2014Stadler Polska