Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-013
94 51 2 140 367-5    PL-LKA
94 51 2 140 368-3    PL-LKA

L-4268-13 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.10.2014Stadler Polska