Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-012
94 51 2 140 365-9    PL-LKA
94 51 2 140 366-7    PL-LKA

L-4268-12 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.10.2014Stadler Polska