Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-010
94 51 2 140 361-8    PL-LKA
94 51 2 140 362-6    PL-LKA

L-4268-10 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.10.2014Stadler Polska