Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-009
94 51 2 140 359-2    PL-LKA
94 51 2 140 360-0    PL-LKA

L-4268-09 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.10.2014Stadler Polska