Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-006
94 51 2 140 353-5    PL-LKA
94 51 2 140 354-3    PL-LKA

L-4268-06 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.13.06.2014Stadler Polska