Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-005
94 51 2 140 351-9    PL-LKA
94 51 2 140 352-7    PL-LKA

L-4268-05 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.13.06.2014Stadler Polska