Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-003
94 51 2 140 347-7    PL-LKA
94 51 2 140 348-5    PL-LKA

L-4268-03 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.13.06.2014Stadler Polska