Industrial Division
LOTOS Kolej
201Eo-008 / ex. E-1019
91 51 5 150 053-4    PL-ID

201Eo-1019 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 20.03.2013 ZNTK Oleśnica
1P4/1 03.09.2019 Olkol Oleśnica