Industrial Division
LOTOS Kolej
201Eo-007 / ex. E-1022
91 51 5 150 051-8    PL-ID

201Eo-1022 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 21.01.2013 ZNTK Oleśnica
1P4/1 11.06.2019 Olkol Oleśnica