LOTOS Kolej
E4DCUd-005
91 51 5 170 075-3    PL-LOTOS

E4DCUd-005 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.12.2017 NEWAG NS
Fabr. 05.03.2018 NEWAG NS