NEWAG
LOTOS Kolej
E4DCUd-001
91 51 5 170 071-2    PL-NEWAG

E4DCUd-001 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 08.12.2017 NEWAG NS