LOTOS Kolej
E4DCU-031
91 51 5 170 140-5    PL-LOTOS

E4DCU-031 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.09.2021 NEWAG NS