ING Lease
Freightliner PL

E6ACTd-105
91 51 3 170 005-5    PL-FPL

E6ACT-105 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.07.2016NEWAG Gliwice