NEWAG
Freightliner PL

E6ACTd-104
91 51 3 170 004-8    PL-FPL

E6ACT-104 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.06.2016NEWAG Gliwice