NEWAG
Freightliner PL

E6ACTd-103
91 51 3 170 003-0    PL-FPL

E6ACT-103 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.05.2016NEWAG Gliwice