ING Lease
Freightliner PL

E6ACTd-102
91 51 3 170 002-2    PL-FPL

E6ACT-102 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.05.2016NEWAG Gliwice