NEWAG
Freightliner PL

E6ACTd-101
91 51 3 170 001-4    PL-FPL

E6ACT-101 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.05.2016NEWAG Gliwice