Rail STM
E6ACTadb-043
91 51 3 160 469-5    PL-STM

E6ACTadb-043 / 2021
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.02.2021 NEWAG NS