Laude Smart Intermodal

PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
E6ACTadb-036
91 51 3 160 462-0    PL-LAU

E6ACTadb-036 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.08.2020 NEWAG NS