Laude Smart Intermodal

PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
E6ACTadb-035
91 51 3 160 461-2    PL-LAUDE

E6ACTadb-035 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.07.2020 NEWAG NS