Laude Smart Intermodal

PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
E6ACTab-033
91 51 3 160 456-2    PL-LAUDE

E6ACTab-033 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 04.06.2020 NEWAG NS