Laude Smart Intermodal

PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
E6ACTab-031
91 51 3 160 459-6    PL-LAUDE

E6ACTab-031 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 06.05.2020 NEWAG NS