NEWAG
KOLPREM
E6ACTa-013
91 51 3 160 439-8    PL-KLP

E6ACTa-013 / 2019
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.05.2019 NEWAG NS