NEWAG
Rail STM
E6ACTa-007
91 51 3 160 433-1    PL-STM

E6ACTa-007 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 09.01.2019 NEWAG NS