LOTOS Kolej

E6ACT-008
91 51 3 160 415-8    PL-LOTOS

E6ACT-008 / 2014
NEWAG Gliwice

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.11.04.2014NEWAG Gliwice
P325.05.2018NEWAG NS