LOTOS Kolej

E6ACT-007
91 51 3 160 414-1    PL-LOTOS

E6ACT-007 / 2014
NEWAG Gliwice

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.11.03.2014NEWAG Gliwice
P327.04.2018NEWAG NS