LOTOS Kolej

E6ACT-006
91 51 3 160 413-3    PL-LOTOS

E6ACT-006 / 2014
NEWAG Gliwice

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.02.2014NEWAG Gliwice
P329.03.2018NEWAG NS