LOTOS Kolej

E6ACT-005
91 51 3 160 412-5    PL-LOTOS

E6ACT-005 / 2014
NEWAG Gliwice

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.02.2014NEWAG Gliwice
P309.03.2018NEWAG NS