Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie
EN98-003
94 51 2 140 640-5    PL-PREG
94 51 2 140 641-3    PL-PREG

37WE-003 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.01.2015 NEWAG NS
P4/1 08.05.2019 SPS Mieczkowski