Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-014

33WE-316 014 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.09.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 02.03.2018 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 09.11.2022 WKD Grodzisk Maz.