Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-014

33WE-316 014 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.09.2012PESA Bydgoszcz
P4/102.03.2018WKD Grodzisk Maz.