Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-013

33WE-316 013 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.09.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 27.12.2017 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 22.12.2021 WKD Grodzisk Maz.