Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-013

33WE-316 013 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.09.2012PESA Bydgoszcz
P4/127.12.2017WKD Grodzisk Maz.