Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-012

33WE-316 012 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.08.2012PESA Bydgoszcz
P4/109.11.2017WKD Grodzisk Maz.