Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-012

33WE-316 012 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.08.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 09.11.2017 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 07.09.2022 WKD Grodzisk Maz.