Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-011

33WE-316 011 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.08.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 25.09.2017 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 30.06.2022 WKD Grodzisk Maz.