Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-011

33WE-316 011 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.08.2012PESA Bydgoszcz
P4/125.09.2017WKD Grodzisk Maz.