Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-010

33WE-316 010 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.07.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 23.06.2017 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 31.03.2022 WKD Grodzisk Maz.