Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-010

33WE-316 010 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.07.2012PESA Bydgoszcz
P4/123.06.2017WKD Grodzisk Maz.