Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-009

33WE-316 009 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.07.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 24.02.2017 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 06.09.2021 WKD Grodzisk Maz.