Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-008

33WE-316 008 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.06.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 22.08.2017 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 20.05.2022 WKD Grodzisk Maz.