Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-008

33WE-316 008 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.06.2012PESA Bydgoszcz
P4/122.08.2017WKD Grodzisk Maz.